Pamokų laikas

08.00 - 08.45
08.50 - 09.35
09.40 - 10.25
10.30 - 11.15
11.20 - 12.05
12.30 - 13.15
13.20 - 14.05
14.10 - 14.55
15.00 - 15.45
15.50 - 16.35
16.40 - 17.25
17.30 - 18.15
18.20 - 19.05
19.10 - 19.55

Nemenčinės muzikos mokykla
Mokyklos dokumentai
Nuostatai
Nemenčinės muzikos mokyklos
strateginis planas
Vidaus darbo tvarkos taisyklės
Viešųjų pirkimų taisyklės
Įsakymas dėl 2010 m. vasario 15 d. Vilniaus raj. Nemenčinės muzikos mokyklos direktoriaus įsakymo Nr. V- 47 13 punkto pakeitimo
Ugdymo planas
I- mojo pusmečio renginių planas  ir grupinių pamokų tvarkaraščiai
Naujas dokumentas
Finansinė ataskaita. 2016 m.