Pamokų laikas

08.00 - 08.45
08.50 - 09.35
09.40 - 10.25
10.30 - 11.15
11.20 - 12.05
12.30 - 13.15
13.20 - 14.05
14.10 - 14.55
15.00 - 15.45
15.50 - 16.35
16.40 - 17.25
17.30 - 18.15
18.20 - 19.05
19.10 - 19.55

Nemenčinės muzikos mokykla
Mokyklos dokumentai
Nuostatai
2018 m. mokyklos vadovo veiklos ataskaita
Ugdymo planas 2018-2019 m.m.
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
NMM mokytojo pareigybės aprašas
NMM koncertmeisterio pareigybės aprašas
NMM vyresniojo koncertmeisterio pareigybės aprašas
2 proc. lėšų panaudojimo tvarkos aprašas
Asmens duomenų saugojimo  politika
Atestacijos komisijos darbo reglamentas
Etatinio darbo apmokėjimo aprašas
Gabių mokinių ugdymo tvarkos aprašas 2018-2020 metams
IT naudojimo darbo vietose tvarkos aprašas
NMM mokytojo eksperto pareigybės aprašas
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo aprašas
Smurto ir patyčių precencijos tvarkos aprašas
Vidaus darbo tvarkos taisyklės
Viešųjų pirkimų taisyklės
Finansinių ataskaitų rinkinys